ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รายงานการตรวจสอบภายใน (กองคลัง)

รายงานการตรวจสอบภายใน (กองคลัง)
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1658907423.pdf

Relate

^