ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

Video

Youtube
ขั้นตอนการเสียภาษีป้ายของผู้ประกอบการในตำบลลุโบะบือซา
Youtube
ชาวลุโบะบือซาร่วมกันฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด
Youtube
งานจัดเก็บรายได้กองคลัง
Youtube
การแสดงอานาซีดวันแม่แห่งชาติ ปี 58
Youtube
to be number one ชุมชนลุโบะบือซา
1
^