ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

แผนอัตรากำลัง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952443.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952461.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952478.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952507.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952522.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952541.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952560.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952583.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952602.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952620.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952638.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952662.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952680.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952701.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952720.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952741.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952760.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952779.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952813.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952834.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952852.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952870.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952891.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952908.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952928.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952948.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952968.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561952988.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953006.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953033.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953053.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953074.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953099.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953120.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953149.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953171.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953194.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953221.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953243.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953267.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953286.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953314.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953334.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953356.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953376.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953399.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953419.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953436.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953457.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953489.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953533.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953556.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953599.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953626.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953645.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953669.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953704.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953735.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953756.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953778.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953806.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953835.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953858.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953880.jpg
 http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953930.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953951.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561953978.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561954006.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561954028.jpg

Relate

^