ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566

http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1670302579.pdf
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566
 

Relate

^