ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กิจกรรมเกี้ยวข้าว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาพร้อมคณะบริหารและเจ้าหน้าทีอบต. ได้ร่วมกิจกรรมเกี้ยวข้าวตามโครงการ ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข
^