ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประธานเปิดโครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอยภัย

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะบือซา ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบบลุโบะบือซาเป็นประธานเปิดโครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลุโบะบือซา
1
^