ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประชุมผู้นำศาสนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลโบะบือซาประชุมผู้นำศาสนาในพื้นที อำเภอยี่งอ ณ ชมรมอีหม่าน คอติบ บิ่นหล่า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
^