ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 การแข่งขันทักษะทางวิชาการพิะีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
^