ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กิจกรรมนายกเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ในพื้นที่ตำบล

กิจกรรมนายกเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ในพื้นที่ตำบล
^