ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กิจกรรมขับขี่มอเตอร์ไซต์การรงณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 21 ะันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซากิจกรรมขับขี่มอเตอร์ไซต์การรงณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา
^