ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กิจกรรมนั่งเป็นสุขลุกสบาย เพื่อช่วยเหลื่อผู้ป่วยติดเตียงฯ

วันที่ 15 กันยายน 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซากิจกรรมนั่งเป็นสุขลุกสบาย เพื่อช่วยเหลื่อผู้ป่วยติดเตียงฯ
^