ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วันที่ 27-31 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่ 2 ณ จังหวัดสงขลา
^