ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565โครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมลุโบะราษฎร์
^