ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาจัดโครงการอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2565
^