ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กองทุนสงเคราะห์สวนยางพารา นราธิาวส ขอใช้ห้องประชุม

กองทุนสงเคราะห์สวนยางพารา จัดกิจกรรมอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอยี่งอ ประกอบด้วยตำบลลุโบะบือซา ตำบลลุโบะบายะ ตำบลจอเบาะ ตำบลละหาร โดยใช้ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา วันที่1 ก.ย.58
1
^