ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กิจกรมมมอบอุปกรณ์ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

กิจกรมมมอบอุปกรณ์ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019( ดควิด 19)
^