ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

มูลนิธิไทย ปัตตานี จัดอบรมโดยใช้ห้องประชุม อบต ลุโบะบือซา

มูลนิธิไทยปัตตานี จัดกิจกรรมอบรมการบริหารกลุ่มอาชีพในพื้นที่ อำเภอยี่งอ ประกอบด้วย ตำบลลุโบะบือซา ตำบลตะปอเยาะ โดยใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558
^