ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

1.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)

http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656648.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656674.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656700.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656725.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656758.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656778.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656798.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656816.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656844.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656872.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656905.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656948.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593656971.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657001.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657060.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657087.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657142.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657174.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657205.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657229.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657263.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657293.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657317.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657339.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657368.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657389.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657413.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657436.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657474.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657509.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657535.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657565.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657596.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657622.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657647.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657677.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657700.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657731.pdf
  http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657767.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657808.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657920.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657941.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657970.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593657988.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658016.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658050.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658090.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658124.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658164.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658193.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658221.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658251.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658277.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658304.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658335.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658366.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658398.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593658431.pdf

Relate

^