ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Prrsonat Data Privacy Policy) อบต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ

http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1675652715.pdf

Relate

^