ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

 
^