ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กิจกรรมถวายพระพรและชมนิทรรศการองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

เมือเวลา 13.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ผู้บริหาร พนักงานต่างๆ ลงนามถวายพระพรเนื่องวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
^