ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ส่ง ผอ.กองการคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาพร้อมคณะบริหารและข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างได้ร่วมส่ง ผอ.กองการคลัง ไปรับตำแหน่งรองปลัดอบต.เชิงคีรี ณ องคืการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
^