ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 58

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558 ของคณะบริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ในวันที่ 5 ตุลาคม 58 ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
1
^