ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

นายกเข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายกเข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อบต.ยี่งอ
^