ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โคงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ(ทำขนม)

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซาจัดอบรมกลุ่มสตรีทำขนมในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา ในวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558
^