ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รองนายกเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ

วันที่ 6 กันยายน 2565 รองนายกอบต.ลุโบะบือซา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในดรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ
^