ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

e-Service

กรุณาคลิ๊กเลือกหัวข้อที่ต้องการใช้บริการ :
 
1.ขอใช้บริการรถดับเพลิง 
https://forms.gle/mMLeHeBPDvBaMeATA
 
2. ขอใช้บริการรถกระเช้า 
https://forms.gle/LRKEzuQgqkDRYCPw6
 
 
^