ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

03 ก.พ. 2566 0 22

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต ลุโบะบือซา

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่022/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่022/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา

01 ก.พ. 2566 0 36

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่022 2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นอบ ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ2566

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่013/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่013/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

17 ม.ค. 2566 0 31

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่013 2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

^