ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ทั่วไปและวิชาการ อบต.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ทั่วไปและวิชาการ อบต.

25 มี.ค. 2566 0 6

ประกาศ ก อบต จ นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ทั่วไปและวิชาการ อบต

^