ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องประกาศผลการชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องประกาศผลการชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

02 ก.ค. 2563 0 289

ประกาศ อบต ลุโบะบือซาเรื่องประกาศผลการชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม2563

^