เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องประกาศผลการชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องประกาศผลการชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

02 ก.ค. 2563 0 203

ประกาศ อบต ลุโบะบือซาเรื่องประกาศผลการชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม2563

^