ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาสราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.76-028
ประกาสราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.76-028

27 พ.ย. 2563 0 103

ประกาสราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ ถ 76 028

^