เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563-กันยายน 2563 )
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563-กันยายน 2563 )

09 ต.ค. 2563 0 216

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 3 (เดือนเมษายน 2563-มิถุนายน 2563 )
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 3 (เดือนเมษายน 2563-มิถุนายน 2563 )

08 ก.ค. 2563 0 130

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน 2563 มิถุนายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม 2563-มีนาคม2563 )
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม 2563-มีนาคม2563 )

20 เม.ย. 2563 0 103

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 2 เดือน มกราคม 2563 มีนาคม2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 1 (เดือน ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 1 (เดือน ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

03 ม.ค. 2563 0 118

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 1 เดือน ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562

1
^