เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์ฮูแตจิจิง หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ76
รายงานผลการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์ฮูแตจิจิง หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ76

05 พ.ค. 2564 0 42

รายงานผลการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์ฮูแตจิจิง หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ ถ76 024

รายงานผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.76-028
รายงานผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.76-028

22 เม.ย. 2564 0 51

รายงานผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ ถ 76 028 สายบ้านกำปงปีแซ บ้านยาโงะ หมู่ที่ 3

รายงานผลการจัดจ้างตามโครงการบุกเบิกเบิกถนนลงหินคลุก สายโต๊ะแวมามะ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.1
รายงานผลการจัดจ้างตามโครงการบุกเบิกเบิกถนนลงหินคลุก สายโต๊ะแวมามะ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.1

26 มี.ค. 2564 0 47

รายงานผลการจัดจ้างตามโครงการบุกเบิกเบิกถนนลงหินคลุก สายโต๊ะแวมามะ ขนาดกว้าง 2 00 เมตร ยาว 118 00 เมตร หนา 0 15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

รายงานผลการจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.76-007 ส
รายงานผลการจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.76-007 ส

09 มี.ค. 2564 0 53

รายงานผลการจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ ถ 76 007 สายลุโบะดาโต๊ะ บ้านลุโบะตะแซ หมู่ที่ 4

รายงานผลการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.76-011 ส
รายงานผลการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.76-011 ส

09 มี.ค. 2564 0 38

รายงานผลการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ ถ 76 011 สายเพชรเกษม บาลาเซาะห์ หมู่ที่ 3

รายงานผลการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV
รายงานผลการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

20 ม.ค. 2564 0 43

รายงานผลการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

^