เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจิรเดช ซามาเละ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายก อบต.

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0898797799

ที่อยู่อีเมล์lubobuesa@gmail.com

^