เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

กองคลัง

  
 • thumbnail

  นางสาวกุสุมา สุวรรนพงษ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • 
 • thumbnail

  นางสาววันไซนัฟ แวสาและ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ

 • 
 • thumbnail

  นางสาวซาวียะ วาเจ๊ะ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  
 • thumbnail

  นางไซหม๊ะ เจะโนะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • 
 • thumbnail

  นางสาวรุสลีนา ตอเละ

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

 • 
 • thumbnail

  นางสาวมูนีเร๊าะ นิสายู

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

^