เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  • thumbnail

    นายมัสกี ปาเนาะ

    ประธานสภา อบต.

  • thumbnail

    นายอับดุลอายิ ยาอิง

    สมาชิกอบต.หมุ่ที่5

  • thumbnail

    นายสะอุดี ตาสามา

    สมาชิกอบต.หมู่ที่1

  • thumbnail

    นางมาดีฮะ สะดียามู

    สมาชิกสภา อบต.ม.2

  • thumbnail

    นายมะอูเซง มะดีเย๊าะ

    สมาชิกสภา อบต.ม.3

  • thumbnail

    นายมะสะกรี ตูแป

    สมาชิกสภา อบต.ม.3

  • thumbnail

    นายเจ๊ะฮามิ นิสายู

    สมาชิกสภา อบต.ม.4

  • thumbnail

    นายอนันต์ มืองาฉา

    สมาชิกสภา อบต.ม.4

  • thumbnail

    นายมาหะมะ ยามาอาโง

    สมาชิกสภา อบต.ม.5

  • thumbnail

    นายมะรง ลาเตะ

    สมาชิกสภา อบต.ม.6

  • thumbnail

    นายเจ๊ะอูเซ็ง ยามาบาลา

    รองประธานสภา

^