ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

Personnel

คณะผู้บริหาร

  
 • thumbnail

  นายจิรเดช ซามาเละ

  ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

   0898797799

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นายสะมาแอ ตูแป

  ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

   0892946941

  lubobuesa@gmail.com

 • 
 • thumbnail

  นายมาหะมะอาลี นิมอ

  ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

   0899748488

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นายดุลลาเต๊ะ มะดียาะ

  ตำแหน่ง : เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

   0821878756

  lubobuesa@gmail.com

^