เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายจิรเดช ซามาเละ

  นายก อบต.

 • thumbnail

  นายสะมาแอ ตูแป

  รองนายก อบต.

 • thumbnail

  นายมะบารี สาและ

  รองนายก อบต.

 • thumbnail

  นายมาหะมะอาลี นิมอ

  เลขานุการนายก อบต.

^