เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกกรมประกาสเจตจำนงต่อต่านทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกกรมประกาสเจตจำนงต่อต่านทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

14 ต.ค. 2563 0 29

กิจกกรมประกาสเจตจำนงต่อต่านทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

14 ต.ค. 2563 0 31

ประกาศ ก อบต จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม ฉ ที่6 พศ 2563

การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น(แบบใหม่)ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาสเรื่องหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น(แบบใหม่)ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาสเรื่องหลักเกณฑ์

14 ต.ค. 2563 0 26

การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่ ตามประกาศ ก อบต จังหวัดนราธิวาสเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับงานบุคคลของ อบต แก้ไขเพิ่ม

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1/2562
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1/2562

22 มิ.ย. 2563 0 41

ประกาศ อบต ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1 2562 1ตุลาคม 2561 31 มีนาคม

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่257/2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่257/2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างภารกิจ

22 มิ.ย. 2563 0 46

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่257 2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการศึกษา

ประกศอบต.ลุโบะบือซา เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลรอบที่2/2562
ประกศอบต.ลุโบะบือซา เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลรอบที่2/2562

20 ก.ย. 2562 0 39

ประกศอบต ลุโบะบือซา เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลรอบที่2 2562 1 เมษายน 30 กันยายน 2562

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1/2562
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1/2562

18 มี.ค. 2562 0 42

ประกาศ อบต ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1 2562 1ตุลาคม 2561 31 มีนาคม

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่256/2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่256/2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจ

12 ต.ค. 2560 0 43

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่256 2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่256/2560 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่256/2560 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

12 มี.ค. 2560 0 35

คำสั่งอบต ลุดบะบือซาที่256 2560 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง

1
^