ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่18/2566เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่18/2566เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ

01 ก.พ. 2566 0 33

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่18 2566เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดปลัด

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่02/2566เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนัก
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่02/2566เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนัก

03 ม.ค. 2566 0 28

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่02 2566เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนักจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

13 ธ.ค. 2565 0 27

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

06 ธ.ค. 2565 0 0

นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่359/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่359/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

01 ธ.ค. 2565 0 58

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่359 2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจแงแรงจูงใจของบุคลากร
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจแงแรงจูงใจของบุคลากร

28 พ.ย. 2565 0 23

แผนงาน กิจกรรม โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจแงแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

แนวทางปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร
แนวทางปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร

22 พ.ย. 2565 0 24

แนวทางปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

แผนกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
แผนกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

10 พ.ย. 2565 0 26

แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

คู่มือ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
คู่มือ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

08 พ.ย. 2565 0 25

คู่มือ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ

19 ต.ค. 2565 0 22

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

12 ต.ค. 2565 0 0

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่185/2565เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งอำนวยการคลัง(นักบริหารงานการคลังระดับกลาง
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่185/2565เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งอำนวยการคลัง(นักบริหารงานการคลังระดับกลาง

29 ส.ค. 2565 0 25

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่185 2565เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งอำนวยการคลัง นักบริหารงานการคลังระดับกลาง

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่134/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่134/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจ

06 ก.ค. 2565 0 25

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่134 2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่125//2565เรื่องกำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่125//2565เรื่องกำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

21 มิ.ย. 2565 0 25

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่125 2565เรื่องกำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กองการศึกษา

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่105/2565เรื่องการแต่งตั้งผู้แทนผู้อำนาจการสำนักกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชือ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่105/2565เรื่องการแต่งตั้งผู้แทนผู้อำนาจการสำนักกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชือ

27 พ.ค. 2565 0 126

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่105 2565เรื่องการแต่งตั้งผู้แทนผู้อำนาจการสำนักกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชืออย่างอื่น

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่104/2565เรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วตำบล
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่104/2565เรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วตำบล

27 พ.ค. 2565 0 136

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่104 2565เรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วตำบล

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่103/2565เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยสำนักกองหรือหัวหน้าราชการที่ชื่อ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่103/2565เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยสำนักกองหรือหัวหน้าราชการที่ชื่อ

27 พ.ค. 2565 0 161

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่103 2565เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยสำนักกองหรือหัวหน้าราชการที่ชื่ออย่างอื่น

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่102/2565เรื่องการมอบอำนวจให้ปฎิบัติรายการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่102/2565เรื่องการมอบอำนวจให้ปฎิบัติรายการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

27 พ.ค. 2565 0 128

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่102 2565เรื่องการมอบอำนวจให้ปฎิบัติรายการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่93/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้าง
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่93/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้าง

06 พ.ค. 2565 0 129

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่93 2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสำนักกองช่าง

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่94/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่94/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

06 พ.ค. 2565 0 127

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่94 2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไปสำนักกองคลัง

^