เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1/2562
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1/2562

22 มิ.ย. 2563 0 5

ประกาศ อบต ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1 2562 1ตุลาคม 2561 31 มีนาคม

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่257/2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่257/2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างภารกิจ

22 มิ.ย. 2563 0 10

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่257 2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการศึกษา

ประกศอบต.ลุโบะบือซา เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลรอบที่2/2562
ประกศอบต.ลุโบะบือซา เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลรอบที่2/2562

20 ก.ย. 2562 0 7

ประกศอบต ลุโบะบือซา เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลรอบที่2 2562 1 เมษายน 30 กันยายน 2562

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1/2562
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1/2562

18 มี.ค. 2562 0 8

ประกาศ อบต ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1 2562 1ตุลาคม 2561 31 มีนาคม

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่256/2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่256/2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจ

12 ต.ค. 2560 0 7

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่256 2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่256/2560 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่256/2560 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

12 มี.ค. 2560 0 6

คำสั่งอบต ลุดบะบือซาที่256 2560 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง

1
^