เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกกรมประกาสเจตจำนงต่อต่านทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกกรมประกาสเจตจำนงต่อต่านทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

14 ต.ค. 2563 0 123

กิจกกรมประกาสเจตจำนงต่อต่านทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

14 ต.ค. 2563 0 172

ประกาศ ก อบต จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม ฉ ที่6 พศ 2563

การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น(แบบใหม่)ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาสเรื่องหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น(แบบใหม่)ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาสเรื่องหลักเกณฑ์

14 ต.ค. 2563 0 134

การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่ ตามประกาศ ก อบต จังหวัดนราธิวาสเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับงานบุคคลของ อบต แก้ไขเพิ่ม

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่180/2563 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่180/2563 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

13 ส.ค. 2563 0 95

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่180 2563 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการคลัง

คำสั่งอบต.ลุโบะบือวาที่146/2563 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือวาที่146/2563 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

03 ก.ค. 2563 0 114

คำสั่งอบต ลุโบะบือวาที่146 2563 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัด

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1/2562
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1/2562

22 มิ.ย. 2563 0 138

ประกาศ อบต ลุโบะบือซาเรื่องบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลรอบที่1 2562 1ตุลาคม 2561 31 มีนาคม

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่257/2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่257/2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างภารกิจ

22 มิ.ย. 2563 0 148

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่257 2560เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการศึกษา

^