ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่105/2565เรื่องการแต่งตั้งผู้แทนผู้อำนาจการสำนักกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชือ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่105/2565เรื่องการแต่งตั้งผู้แทนผู้อำนาจการสำนักกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชือ

27 พ.ค. 2565 0 65

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่105 2565เรื่องการแต่งตั้งผู้แทนผู้อำนาจการสำนักกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชืออย่างอื่น

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่104/2565เรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วตำบล
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่104/2565เรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วตำบล

27 พ.ค. 2565 0 64

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่104 2565เรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วตำบล

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่103/2565เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยสำนักกองหรือหัวหน้าราชการที่ชื่อ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่103/2565เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยสำนักกองหรือหัวหน้าราชการที่ชื่อ

27 พ.ค. 2565 0 93

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่103 2565เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยสำนักกองหรือหัวหน้าราชการที่ชื่ออย่างอื่น

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่102/2565เรื่องการมอบอำนวจให้ปฎิบัติรายการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่102/2565เรื่องการมอบอำนวจให้ปฎิบัติรายการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

27 พ.ค. 2565 0 69

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่102 2565เรื่องการมอบอำนวจให้ปฎิบัติรายการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่93/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้าง
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่93/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้าง

06 พ.ค. 2565 0 65

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่93 2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนตำบลพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสำนักกองช่าง

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่94/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่94/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

06 พ.ค. 2565 0 71

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่94 2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไปสำนักกองคลัง

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่92/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่92/2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

06 พ.ค. 2565 0 87

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่92 2565เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

24 มี.ค. 2565 0 57

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดประจำปีงบประมาณ
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดประจำปีงบประมาณ

24 มี.ค. 2565 0 59

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565

นโยบาย  กลยุทธ์  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

10 มี.ค. 2565 0 83

นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ/สอบถาม/หรือเสนอ ความคิดเห็น
รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ/สอบถาม/หรือเสนอ ความคิดเห็น

07 ต.ค. 2564 0 40

รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอ ความคิดเห็น

มาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี  ความชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
มาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

17 ส.ค. 2564 0 87

มาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

^