ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดบะบือซา อำเภอยี่งอ
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดบะบือซา อำเภอยี่งอ

08 ก.ย. 2563 0 179

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

1
^