ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3ปีปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566(ฉบับปรับปรุงแก้ไข้เพิ่มเติมครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564)
แผนอัตรากำลัง 3ปีปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566(ฉบับปรับปรุงแก้ไข้เพิ่มเติมครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564)

07 พ.ค. 2564 0 272

แผนอัตรากำลัง 3ปีปีงบประมาณพ ศ 2564 2566 ฉบับปรับปรุงแก้ไข้เพิ่มเติมครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564

1
^