ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่ที่ว่าง
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่ที่ว่าง

06 ต.ค. 2563 0 0

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่ที่ว่าง

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

06 ต.ค. 2563 0 0

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นหรือิข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง(2)
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นหรือิข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง(2)

02 ก.ค. 2563 0 245

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นหรือิข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 2

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งทีว่าง
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งทีว่าง

02 ก.ค. 2563 0 268

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งทีว่าง

1
^