เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

14 ต.ค. 2563 0 43

ประกาศ อบต ลุโบะบือซา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงาน

14 ต.ค. 2563 0 46

ประกาศ อบต ลุโบะบือซา เรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองคืการบริหารส่วนตำบลและบุคคลทางการศึกษา ครั้งท่2

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง

25 ก.ย. 2563 0 0

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง

25 ก.ย. 2563 0 13

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

25 ก.ย. 2563 0 17

ประกาศ อบต ลุโบะบือซาเรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูบรหารส่วนตำบลและบุลากรทางการศึกษาครั้งที่2

ประกาศ ก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศ ก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษา

22 มิ.ย. 2563 0 2

ประกาศ ก อบต นธ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ ศ 2562

ประกาศ ก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศ ก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษา

22 มิ.ย. 2563 0 73

ประกาศ ก อบต นธ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ ศ 2562

ประกาศก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของการบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.256
ประกาศก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของการบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.256

22 มิ.ย. 2563 0 62

ประกาศก อบต นธ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของการบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ ศ 256 การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย

ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างอบต.ลุโบะบือซา
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างอบต.ลุโบะบือซา

22 มิ.ย. 2563 0 70

ประกาศ อบต ลุโบะบือซา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างอบต ลุโบะบือซา

ประกาศ  เรื่องการสร้างกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่องการสร้างกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง

22 มิ.ย. 2563 0 60

ประกาศ เรื่องการสร้างกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง อบต ลุโบะบือซา

^