เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

14 ต.ค. 2563 0 12

ประกาศ อบต ลุโบะบือซา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงาน

14 ต.ค. 2563 0 13

ประกาศ อบต ลุโบะบือซา เรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองคืการบริหารส่วนตำบลและบุคคลทางการศึกษา ครั้งท่2

ประกาศ ก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศ ก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษา

22 มิ.ย. 2563 0 2

ประกาศ ก อบต นธ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ ศ 2562

ประกาศ ก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศ ก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษา

22 มิ.ย. 2563 0 31

ประกาศ ก อบต นธ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตอนเงินเดือนพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ ศ 2562

ประกาศก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของการบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.256
ประกาศก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของการบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.256

22 มิ.ย. 2563 0 27

ประกาศก อบต นธ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของการบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ ศ 256 การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย

ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างอบต.ลุโบะบือซา
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างอบต.ลุโบะบือซา

22 มิ.ย. 2563 0 42

ประกาศ อบต ลุโบะบือซา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างอบต ลุโบะบือซา

ประกาศ  เรื่องการสร้างกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่องการสร้างกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง

22 มิ.ย. 2563 0 30

ประกาศ เรื่องการสร้างกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง อบต ลุโบะบือซา

ประกาศ ก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ ก.อบต.นธ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล

10 ต.ค. 2561 0 32

ประกาศ ก อบต นธ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ ศ 2563

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ(ราชการหรือพนักงาน)
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ(ราชการหรือพนักงาน)

16 ต.ค. 2558 0 25

ประกาศ อบต ลุโบะบือซาเรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ ราชการหรือพนักงาน และลูกจ้างมารตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริยคอร์รัปชั่น

^