ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

การรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2563 รอบเดือนธันวาคม2563 (1 ตุลาคม 2562- 30กันยายน 2563)
การรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2563 รอบเดือนธันวาคม2563 (1 ตุลาคม 2562- 30กันยายน 2563)

28 ธ.ค. 2563 0 169

การรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2563 รอบเดือนธันวาคม2563 1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

รายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมารตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
รายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมารตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน

20 ธ.ค. 2562 0 269

รายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมารตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ ศ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

1
^