ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 -  มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

29 เม.ย. 2565 0 156

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

1
^