ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2562
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

11 ธ.ค. 2562 0 335

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 รอบเดือนธันวาคม พ ศ ๒๕๖2 ระหว่างตุลาคม พ ศ ๒๕61– กันยายน พ ศ ๒๕๖2

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2562
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2562

11 ธ.ค. 2562 0 308

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2562 ประจำปี 2562 รอบเดือนธันวาคม ตุลาคม 2561 กันยายน

1
^