เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2562
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

11 ธ.ค. 2562 0 153

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 รอบเดือนธันวาคม พ ศ ๒๕๖2 ระหว่างตุลาคม พ ศ ๒๕61– กันยายน พ ศ ๒๕๖2

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2562
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2562

11 ธ.ค. 2562 0 140

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2562 ประจำปี 2562 รอบเดือนธันวาคม ตุลาคม 2561 กันยายน

1
^