เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านกาป้องกันและปราบปรามการทุจริยมิชอบอบต.ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านกาป้องกันและปราบปรามการทุจริยมิชอบอบต.ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2563

30 ก.ย. 2563 0 23

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านกาป้องกันและปราบปรามการทุจริยมิชอบอบต ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2563

1
^