ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

ขอรายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน
ขอรายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน

20 ต.ค. 2565 0 39

ขอรายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบชองอบต.ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบชองอบต.ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ

30 ก.ย. 2563 0 185

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบชองอบต ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านกาป้องกันและปราบปรามการทุจริยมิชอบอบต.ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านกาป้องกันและปราบปรามการทุจริยมิชอบอบต.ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2563

30 ก.ย. 2563 0 216

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านกาป้องกันและปราบปรามการทุจริยมิชอบอบต ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2563

1
^