เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง  มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

03 ต.ค. 2562 0 0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประการศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต.ลุโบะบือซา
ประการศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต.ลุโบะบือซา

29 ธ.ค. 2560 0 29

ประการศ อบต ลุโบะบือซา เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2561

1
^