ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

30 เม.ย. 2565 0 69

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561- 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561- 2565)

30 ก.ย. 2564 0 37

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 2565 ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ ศ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง  มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

03 ต.ค. 2562 0 0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๕) ของ องคืการบริหารส่วนตำาบลลุโบะบือซา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๕) ของ องคืการบริหารส่วนตำาบลลุโบะบือซา

06 พ.ย. 2561 0 46

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ ศ ๒๕๖1 – ๒๕๖๕ ของ องคืการบริหารส่วนตำาบลลุโบะบือซา

ประการศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต.ลุโบะบือซา
ประการศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต.ลุโบะบือซา

29 ธ.ค. 2560 0 128

ประการศ อบต ลุโบะบือซา เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2561

1
^