ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

รายงานสถิติการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที
รายงานสถิติการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที

30 เม.ย. 2565 0 87

รายงานสถิติการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริยและประพพฤติมิชอบ รอบ6 เดือน(1ต.ค.2563-2564 ปี2564
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริยและประพพฤติมิชอบ รอบ6 เดือน(1ต.ค.2563-2564 ปี2564

07 พ.ค. 2563 0 172

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส การทุจริยและประพพฤติมิชอบ รอบ6 เดือน 1ต ค 2563 2564 ปี2564

1
^