ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รายงานการประชุมสภา

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่2
รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่2

24 ก.ย. 2564 0 0

รายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่2 วันที่25 เดือนกุมภาพันธ์ พ ศ 2564

รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่3
รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่3

24 ส.ค. 2564 0 0

รายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่3 วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ ศ 2564

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่3 ประจำปี2654
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่3 ประจำปี2654

24 ส.ค. 2564 0 0

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่3 ประจำปี2654 เมือวันที่ 20 สิงหาคม 2564

รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2
รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2

20 ส.ค. 2564 0 0

รายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2 วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ ศ 2564

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่3 ประจำปี2654
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่3 ประจำปี2654

20 ส.ค. 2564 0 57

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่3 ประจำปี2654 เมือวันที่ 10 สิหาคม 2564

รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1
รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1

10 ส.ค. 2564 0 0

รายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1 วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ ศ 2564

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่2ประจำปี2654
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่2ประจำปี2654

10 ส.ค. 2564 0 0

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่2ประจำปี2654 เมือวันที่ 30มิถุนายน 2564

รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1
รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1

30 มิ.ย. 2564 0 0

รายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ ศ 2564

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญประจำปี2654 ครั้งที่ 1
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญประจำปี2654 ครั้งที่ 1

30 มิ.ย. 2564 0 0

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญประจำปี2654 ครั้งที่ 1 เมือวันที่ 9 มิถุนายน 2564

รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2

09 มิ.ย. 2564 0 0

รายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ ศ 2564

รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

07 มิ.ย. 2564 0 49

รายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ ศ 2564

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญประจำปี2654 ครั้งที่1
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญประจำปี2654 ครั้งที่1

07 มิ.ย. 2564 0 0

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยวิสามัญประจำปี2654 ครั้งที่1 เมือวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่1ประจำปี2654
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่1ประจำปี2654

07 มิ.ย. 2564 0 0

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่1ประจำปี2654 เมือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่1ประจำปี2654
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่1ประจำปี2654

25 ก.พ. 2564 0 0

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญที่1ประจำปี2654 เมือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1
รายงานการประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1

24 ก.พ. 2564 0 60

รายงานการประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ ศ 2564

ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี3ประจำปี2563
ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี3ประจำปี2563

20 พ.ย. 2562 0 0

ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี3ประจำปี2563เมื่อวันที่29สิงหาคม 2562

ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี3ประจำปี2563
ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี3ประจำปี2563

29 ส.ค. 2562 0 227

ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี3ประจำปี2563เมื่อวันที่27 สิงหาคม2562

ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี3ประจำปี2563
ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี3ประจำปี2563

27 ส.ค. 2562 0 0

ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี3ประจำปี2563 เมื่อวันที่15 สิงหาคม 2562

ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี2ประจำปี2563
ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี2ประจำปี2563

15 ส.ค. 2562 0 0

ประกาศอบตลุโบะบือซาเรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาอบตลุโบะบือซาสมัยสามัญท่ี2ประจำปี2563 เมือวันที่28มิถุนายน 2562

^