เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศสภา อบต.ลุโบะบือซา

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

ประกาศสภาอบต.ลุโบะบือซา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประจำปี2562และวันเริ่มประชุมสมัยสามัยประจำปี
ประกาศสภาอบต.ลุโบะบือซา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประจำปี2562และวันเริ่มประชุมสมัยสามัยประจำปี

02 ส.ค. 2563 0 0

ประกาศสภาอบต ลุโบะบือซา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาประจำปี2562และวันเริ่มประชุมสมัยสามัยประจำปี สมัยแรกในปีถัดไป พ ศ 2563

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ลุดบะบือซาประจำปี2562และวันเริ่มประชุมสมัยสามัยประจำปี
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซาเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ลุดบะบือซาประจำปี2562และวันเริ่มประชุมสมัยสามัยประจำปี

21 ก.ค. 2563 0 147

ประกาศ อบต ลุโบะบือซาเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต ลุดบะบือซาประจำปี2562และวันเริ่มประชุมสมัยสามัยประจำปีสมัยแรกในวันถัดไป 2563

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา(สมัยที่4)
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา(สมัยที่4)

06 พ.ย. 2562 0 144

ประกาศ อบต ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา สมัยที่4

ประกาศสภา อบต.ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา(สมัยที่๓)
ประกาศสภา อบต.ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา(สมัยที่๓)

01 ส.ค. 2562 0 157

ประกาศสภา อบต ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา สมัยที่๓

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา (สมัยที่2)
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา (สมัยที่2)

10 มิ.ย. 2562 0 143

ประกาศ อบต ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาสมัยสามัย สมัยที่2 ปี2562

ประกาศสภาอบต.ลุโบะบือซา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประจำปี2562และวันเริ่มประชุมสมัยสามัยประจำปี
ประกาศสภาอบต.ลุโบะบือซา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ลุโบะบือซาประจำปี2562และวันเริ่มประชุมสมัยสามัยประจำปี

18 ก.พ. 2562 0 138

ประกาศสภาอบต ลุโบะบือซา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาอบต ลุโบะบือซาประจำปี2562และวันเริ่มประชุมสมัยสามัยประจำปี สมัยแรกในปีถัดไป พ ศ 2563

ประกาศสภาอบต.ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา(สมัยที่๑)
ประกาศสภาอบต.ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา(สมัยที่๑)

07 ก.พ. 2562 0 159

ประกาศสภาอบต ลุโบะบือซา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา สมัยที่๑

1
^